Čestné prohlášení

Úvodní stránka > Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že cvičení v Boot campu podstupuji na vlastní zdravotní riziko. Nejsem si vědom žádného vážného zdravotního omezení, které by mi znemožnilo podat přihlášku.”

Každý účastník Boot campu s Hankou Dvorskou si je povinen zajistit vlastní úrazové pojištění. Každý účastník přistupuje k tréninku podle svých fyzických možností a schopností. Případné zranění způsobené při tréninku a jeho náhrady nebudou jakoukoliv cestou vymáhány po Hance Dvorské ani jejich instruktorech.

 

 

(Po přečtení čestného prohlášení zavřete toto okno a dostanete se zpět na vyplněnou přihlášku, kde můžete pokračovat.)