BOOT CAMP 35

BOOT CAMP 35

BÁSEŇ

V únoru s boot campem začni

Nový styl života načni!

Ten, kdo si s námi už sportuje

Ví, že údy si zpevňuje. 

Báseň je to trapná, to my ale víme,

Spíš ve vědách exaktních,

Nade všemi čníme!

Takže se znovu co? Přihlásíme :)

31.8.2022